امام علی علیه السلام

بسمه تعالی

تقدیم به روح مطهردوست بسیارعزیزم شهیداحمدعسگری                                       مردی زکننده درخیبرپرس      اسرارکرم زخواجه قنبرپرس

گرطالب فیض حقی حافظ     سرچشمه آن زساقی کوثرپرس

/ 0 نظر / 5 بازدید