بسمه تعالی علایم ظهور1

درکتاب بیان الائمه ج۱ص۳۲۱چاپ دارالغدیرقم یکی ازعلایم ظهورمولایمان حضرت مهدی علیه السلام راچنین بیان می کندروی احدالائمه علیهم السلام:قال:ان من علائم الظهوران آخرمجتهدمقلدعام یکون فی النجف وبعده لایکون مجتهدعام غیره هوالسیدابوالقاسم بن السیدعلی اکبرالخوئی حاصل ترجمه:یکی ازعلایم ظهورحضرت مهدی علیه السلام این است که آخرین مجتهدی که مرجعیت عامه دارددرنجف است وبعدازآن دیگرمجتهدی که مرجعیت عامه داشته باشدنیست ونام این مجتهدسیدابوالقاسم فرزندسیدعلی اکبرخوئی است درکتاب مزبوردرمورداین علامت ظهوربحثی دارد وجریانی ازمرحوم آیت الله فاضل لنکرانی نقل نموده است ودست خطی هم ازمرحوم آیت الله خوئی دارد توصیه می شود محققین به آن کتاب مراجعه کنندبه امیدظهورش

/ 0 نظر / 3 بازدید