امام صادق علیه السلام ومنجم

بسمه تعالی

امروز٢۵ شوال سال روزشهادت امام صادق علیه السلام است ضمن عرض تسلیت مطالبی راتقدیم دوستان می کنم:

سلام من به مدینه به غربت صادق

سلام من به بقیع به تربت صادق

سلام من به مزارمعطرصادق

که مثل ماه درخشدبه آسمان بقیع

امام صادق علیه السلام فرماید:بامردی منجم زمین مشترک داشتیم ومی خواستیم تقسیم کنیم،اوساعت خوبی رامی طلبیدتادرآن ازخانه خارج شودومن درساعت نحسی بیرون آیم،وچنین شد،ولی دروقت تقسیم بهترین قسمت تقسیم من شد،شریکم با تعجب دست خودرابه هم زدوگفت:همچوروزی درعمرم ندیده بودم،گفتم وای بردیگری جریان چیست؟!گفت:من علم نجوم می د انم،تورادرساعت نحسی ازخانه خارج کردم وخودم درساعت سعدخارج شدم ولی درقسمت بهترین سهم نصیب شما شد.گفتم آیا به تونقل نکنم حدیثی راکه پدرم نقل کرد؟فرمود:رسول خداصلی الله علیه وآله فرمودند:هرکه دوست داردخدانحوست روزش راازاودفع کند،روزخودراباصدقه شروع کندتاخدانحوست روزش راازاوببرد،وهرکه دوست داردخدانحوست شبش راازاوببرد،شب خودراباصدقه شروع نمایدتاخدانحوست شب راازاودفع کند.من روزخودراباصدقه شروع کردم،این حدیث ازعلم نجوم برای توبهتراست.٠((خاندان وحی/قرشی/ص۴٩١))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#
/ 1 نظر / 3 بازدید
ایلیا

سلام داداش خوبی؟وبلاگت قشنگ بود ولی چندتا اشکال داره البته من کوچکتذاز اونی هستم که نظر بدم. مطالبت کم بود ولی زیبا بود.التماس دعا. دوستدار شما علی[گل]