بسمه تعالی کيفرسستی درنمازجماعت

پیغمبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرموده:هرکس درانجام نمازهای پنجگانه به جماعت سستی کندخداونداورادوازده کیفردهد:سه تادردنیا؛سه تادرقبر؛سه تاهنگام مرگ؛سه تادرقیامت؛امادردنیابرکت کسبش رابگیرد؛سیمای خیرراازصورتش بردارد؛واهل ایمان رادشمن وی گرداند؛امادرهنگام مرگ:گرسنه وتشنه وباشدت ترس جان دهد؛امادرقبر:نکیرومنکرازاوبه سختی پرسش کنند؛قبرش تاریک ؛ولحدش تنگ باشد؛امادرقیامت:باسختگیری درحساب؛ وخشم خداوند؛وآتش دوزخ روبروشود۰

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(نصایح/آیت الله مشکینی رحمه الله/ص۳۳۳)

/ 0 نظر / 3 بازدید