عصرسیاه ما

بسمه تعالی

مازخون سربداران نیستیم            حافظ میراث یاران نیستیم

مااسیرحیله کثرت شدیم             پیروقرآن بی عترت شدیم

عصرماعصرنگاه هرزه است           عصرمانکن های پرآوازه است

عصرماعصرسیاه اعتیاد               عصراقتاپوسهای اقتصاد

عصرانسان های غرق اسکناس               عصربانک بی ربا بااختلاس

مابرادرجان شبیخون خورده ایم                خنجرازدستان صهیون خورده ایم

ماوکیل غرب درایران شدیم                      مابه دست خودچنین ویران شدیم

(رامین سرسخت/کیهان/۱۵/۸/۸۰)

/ 0 نظر / 4 بازدید