نصیحت امام صادق علیه السّلام

بسمه تعالی

مردی نزدامام صادق علیه السّلام آمدوعرض کردپدرومادرم فدایت بادمرانصیحت کن.

حضرت فرمود:اگرخداوندروزی راعهده دارشده پس غم وغصه برای برای چیست؟واگرروزی تقسیم گردیده ،پس حرص برای چیست؟واگرحساب حق است ،پس جمع آوری مال برای چیست؟واگرعوض گرفتن ازخدادرست است پس بخل برای چیست؟واگرکیفرآتش حق است پس گناه برای چیست؟واگرمرگ حق است پس شادمانی برای چیست؟واگرعرضه شدن برخدادرست است پس نیرنگ برای چیست؟واگرعبورازصراط حق است پس خودپسندی برای چیست؟واگرهرچیزی براساس قضاوقدراست پس اندوه برای چیست؟واگردنیافناپذیراست پس دلگرمی به آن برای چیست؟

«آفات الطلاب/شاکربرخوردارفرید/ص203»

/ 1 نظر / 5 بازدید
سارا

سلام دوست عزیز وب سایت زیبایی داری خوشحال میشم به وب سایت من هم سری بزنی http://www.dvdkadeh.com/