دونمازبرای رفع سختی وجلب رزق

بسمه تعالی

 عبدالرحمن بن کثیرمیگوید:به امام صادق علیه السلام ازسختیی که برایم رخ داده بودشکایت کردم.حضرت فرمودند:ای عبدالرحمن بعدازنمازعشادورکعت نمازبخوان(مانندنمازصبح)وبعدازنمازگونه راست خودرابرزمین(مهر)بگذاروبگو:یا مذل کل جبّارومعزّکلّ ذلیل قد وحقّک بلغ بى مجهودی عبدالرحمن می گوید:من سه شب این عمل راانجام دادم ، درکارم گشایش به وجودآمد. .«فلاح السائل/سیدبن طاووس/ص257» 

امام صادق علیه السّلام فرمودند:بعدازنمازعشادورکعت نمازراترک مکنید که این دورکعت باعث جلب رزق می شود.دررکعت اول بعدازحمدیک بارآیة الکرسی وسوره کافرون، ودررکعت دوم بعدازحمدسیزده بارسوره توحیدرامی خوانی ،بعدازسلام نمازدستانت رابالامی بری واین دعارامی خوانی:اللهم انى اسئلک یا من لا تراه العیون ولا تخالطه الظنون ولا یصفه الواصفون یا من لا تغیره الدهور ولا تبلیه الازمنة ولا تحلیه الامور یا من لا یذوق الموت ولا یخاف الفوت یامن لا تضرّه الذّنوب ولا تنقصه المغفرة صلّ على محمّد وآله وهب لى ما لا ینقصک واغفر لى ما لا یضرّک وافعل بى کذا وکذا .(وبه جای کذاوکذاحاتت رامی خواهی)وحضرت فرمودند: من صلاها بنى الله له بیتا فی الجنة.یعنی کسی که این نمازرابخواندخداوندخانه ای دربهشت برای اوبنامی کند.«فلاح السائل/سیدبن طاووس/ ص258»

/ 0 نظر / 3 بازدید