بسمه تعالی بقيع بی فاطمه (س)

یاعلی رفتم بقیع اماچه سود      هرچه گشتم فاطمه آنجانبود

یاعلی قبرپرستویت کجاست        آن گل صدبرگ خوشبویت کجاست

هرچه باشدمن نمک پرورده ام      دل به عشق فاطمه خوش کرده ام

حج من بی فاطمه بی حاصل است      فاطمه حلال صدهامشکل است

من طواف سنگ کردم دل کجاست     راه پیمودم پس منزل کجاست

کعبه بی فاطمه مشت گل است     قبرزهراکعبه اهل دل است

/ 0 نظر / 3 بازدید