بسمه تعالی عوامفریبی

 

??…می گویند سفیر انگلیس در دهلی از مسیری درحال گذر بود، می بیند یک جوان آگاه هندی لگدی به گاوی می زند، گاوی که در هندوستان مقدس است.
سفیر انگلیس از خودرو خود پیاده شده و به سوی گاو می دود و گاو را می بوسد .
در این لحظه گاو ادرار می کند . سفیر انگلیس با ادرار گاو دست و صورتش را می شورد . بقیه مردم حاضر که می بینند یک غریبه این قدر گاو را محترم می شمارد، سجده می کنند و جلوی گاو آن جوان لگدزن را مجازات می کنند.
همراه سفیر انگلیس می پرسد: چرا این کار را کردید؟!
سفیر می گوید:
لگد این جوان آگاه،فرهنگ هندوستان را پنجاه سال می خواست جلو بیندازد ،ولی من نگذاشتم!!!!!

این قصه امروز ماست، …طرف دستش تا گردن توی خون ملت های منطقه است حالا با یه اب نخوردن توی بازی والیبال میگن فرهنگ و انسانیت رو ازش یاد بگیریم...!
جهل عامل اصلی عقب ماندگی ملت هاست..
دشمنان یک ملت رواج دهنده جهل و خرافات در فرهنگ آن ملت هستند

*****************


 «می آیند و میروند، با کسی کاری ندارند...»

میگویند در شهریور 1320 وقتی کشور ما در اشغال متفّقین قرار گرفت؛ نمایندگان مردم به محمد علی فروغی فشار آوردند که فکری به حال اشغال ایران بکند. فروغی در یکی از جلسات مجلس؛ صراحتا این جمله را بر زبان آورد که: دلواپس نباشید! آنها می آیند و میروند با کسی هم کاری ندارند!!
تا اینکه یک روز یک سرباز بی ادب آمریکایی؛ جلوی یکی از  رجال مملکت را در خیابان میگیرد و از او نشانی محل فسق و فجور را میخواهد، طرف هم که خیلی بهش بر خورده بود و از وضعیت فجیع ایران و بی خیالی دولت ناراحت بود، روی ورقه کاغذی٬ آدرس خانه محمدعلی فروغی را نوشت و به سرباز امریکایی داد و گفت: به این آدرس برو و پشت برگه هم این عبارت فروغی را نوشت که
«می آیند و میروند، با کسی کاری ندارند»!!
و بعد از آن؛ این جمله به یک ضرب. المثل رایج بدل شد...!

حالا هم امیدواریم؛ طبق فرموده مقامات محترم؛ بازرسان آژانس بیایند و بروند، به کسی هم کاری نداشته باشند

 

/ 0 نظر / 22 بازدید