بسمه تعالی سالهای سیاه

روزگاری شهرما ویران نبود                                    دین فروشی اینقدرارزان نبود

صحبت ازموسیقی عرفان نبود                             هیچ صوتی بهترازقرآن نبود

دختران رابی حیایی ننگ بود                               رنگ چادرخوشترازهررنگ بود

دخترحجب وحیاقرتی نبود                                    خانه فرهنگ کنسرتی نبود

صحبت ازبوق صداسیمانبود                               این همه آهنگ رقص آسانبود 

مرجعیت مظهرتکریم بود                                   حکم اوراعالمی تسلیم بود

یک سخن بودهزاران مشتری                            آن هم ازلوث قرائتها بری

هدیه بررقاصه واجب نبود                                قدرعالم کمترازمطرب نبود

آدمیت کودگرآدم کی است؟                            آدم قرن تمدن برفی است

وه که درسال سیاه دوهزار                         کارفرهنگی شده پخش نوار

ذهن پاک نوجوانان محل                             پرشده ازفیلم های مبتذل

هرکه حرف حق بگویدساده است                 آن که بی شرمی کندآزاده است

پشت پابردین زدن آزادگی است                 حرف حق گفتن عقب افتادگی است

مادرپیرم عقب افتاده است                        چون که چادرداردوافتاده است

العجل پرده نشین فاطمه                           ثلمه هاآمدبه دین فاطمه

بی تودلهامان به جان آمدبیا                      کاردهابراستخوان آمدبیا

بی تومنکرهاهمه معروف شد                    کینه توزی باولی مکشوف شد

دربه روی فتنه جویی بازشد                        دشمنی بانایبت آغازشد

باولایت دشمنی آخرچرا ؟                            خرده گیری برعلی آخرچرا؟ 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
رشید داودی

[گل][گل][دست][گل][گل] رَبٍّ؛ أناجیک بقلبٍ قد أوبَقَهُ جُرمُهُ ، أدعوک یا ربّ راهباً راغباً راجیاً خائفاً، إذا رأیتُ مولایَ ذنوبی فَزِعتُ، و اذا رأیتُ کرمک طمعتُ، فإن عَفَوتَ فخیرُ راحمٍ، وإن عَذّبتَ فغیرُ ظالمٍ امام سجاد علیه السلام/ دعای ابوحمزه ثمالی پروردگارا! با تو راز و نیاز میکنم با دلی که از کثرت جرم و خطا به وادی هلاکت در افتاده، ای خدا تو را می خوانم با دلی که هراسان و ترسان است از قهر تو و مشتاق و و امیدوار به کرم تست ، چون به گناهان خود ای مولای من می نگرم، زار می نالم، و چون به کرم و احسان بی پایان تو نظر می کنم، طمع بسته و امیدوار می گردم، پس اگر مرا ببخشی رواست چونکه تو بهترین بخشنده ی مهربانی، و اگر عذابم کنی ستم نکردی که من مستحق عذابم.