میلادامام رضا علیه السلام

بسمه تعالی                                               میلادباسعادت امام رضاعلیه السلام برامام زمان عج الله فرجه الشریف وهمه شیعیان مبارک باد.

امام رضا علیه السلام می فرمایند:

مؤمن،مؤمن واقعی نمی شود مگراینکه سه خصلت دراوباشد:سنتی ازپروردگارش وسنتی ازپیامبرش وسنتی ازامامش.اماخصلتش ازپروردگارآن است که اسرارمردم رامخفی بداردوفاش نکندواماخصلتش ازپیامبرآن است که بامردم مداراکند،واماخصلتش ازامام آنستکه درضررهای بدنی ومالی صبرواستقامت داشته باشد

((خاندان وحی ص574))

 

/ 0 نظر / 4 بازدید