بسمه تعالی تدبير منزل

                     ·عن الصادق علیه السلام :ان المرء یحتاج فی منزله وعیاله الی ثلاث خلا ل یتکلفها وان لم یکن فی طبعه ذالک:معاشرة جمیلة‍‍.وسعة بتقد یر.وغیرة بتحصن.‍«تحف العقول ص:322»

                     ·مرد برای اداره منزل وخانواده خود به سه خصلت نیاز دارد که اگرچه به طور طبیعی هم آنها رانداشته باشد،بایدخود رابه رعایت آنها ملزم کند:خوش رفتاری،

                     ·گشاده دستی سنجیده،غیرت برای حفظ خانواده

/ 0 نظر / 3 بازدید