بسمه تعالی نماز شب عيدغديروثواب روزه گرفتن درروزعيدغدير

عیدسعیدغدیرخم رابه پیشگاه مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وبه همه محبین اهلبیت علیهم السلام تبریک می گوییم.

امام صادق علیه السلام:روزه گرفتن درروزغدیر مانند این است که تمام عمردنیا(نه عمرانسان)راروزه بگیردودرهرسال صدحج وصدعمره قبول شده انجام دهد.

اخطب الخطباءخوارزم درکتاب مناقب به روایت ابن عباس ازپیامبرصلی الله علیه وآله وسلم نقل کرده است که فرمود:لوان الریاض اقلام والبحرمدادوالجن حساب والانس کتاب مااحصوافضائل علی بن ابی طالب(علیه السلام)«علی والسنة/سیدهاشم بحرانی/مترجم:سیدحسن افتخارزاده/ص۲۱.

اگرهمه باغ ها(درختان وگیاهان)قلم شوندوهمه دریاهامرکب شوندوتمام جن حسابگرشوندوهمه انسان ها نویسنده شوندنمی توانندفضایل علی بن ابیطالب علیه السلام راجمع آوری کنند.

مگر ای سحاب رحمت تو بباری  ار نه دوزخ

به شرار قهر سوزد همه جان ما سوی را

نماز شب عیدغدیر:

دوازده رکعت است بایک سلام،وفقط بین هردورکعت مقداری می نشیندبدون خواندن تشهدوسلام وسپس برمی خیزدبرای رکعت بعد.

دریازده رکعت ازآن درهررکعت ده بار حمدوده بارتوحیدویک بارآیة الکرسی رامی خواند،ودررکعت دوازدهم هفت بارحمدوهفت بارتوحید میخواند،وقنوت می گیردودرقنوت می گوید:

لااله الاالله وحده لاشریک له له الملک وله الحمدیحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهوعلی کل شیءقدیر.ورکوع وسجده راانجام میدهد ودرسجده ده بار میگوید:

سبحان من احصی کل شیءعلمه سبحان من لاینبغی التسبیح الاله سبحان ذی المن والنعم سبحان ذی الفضل والطول سبحان ذی العزةوالکرم اسألک بمعاقدالعزمن عرشک ومنتهی الرحمة من کتابک وبالاسم الاعظم وکلماتک التامة أن تصلی علی محمدرسولک واهل بیته الطاهرین وأن تفعل بی کذاوکذا وبه جای کذا وکذا حاجات خودرابگوید وسپس بگوید:انک سمیع مجیب.

 (اقبال ج2ص237)

/ 0 نظر / 3 بازدید