اس ام اس های مذهبی

آن گاه که دوست داری همواره کسی به یادت باشدبه یاد من باش که من همیشه به یاد توام .ازطرف بهترین دوست شما خدا/بقره/15

******************************************************

یابن الحسن

چه جمعه هاکه یک به یک غروب شد نیامدی            چه بغضها که درگلورسوب شدنیامدی

خلیل آتشین سخن تبربه دوش بت شکن                    خدای مادوباره سنگ وچوب شد نیامدی

برای ماکه خسته ایم ودل شکسته ایم نه                    ولی برای عده ای چه خوب شد نیامدی

تمام طول هفته رابه انتظارجمعه ام                          دوباره صبح ظهرنه غروب شد نیامدی

 

 

دهقان فداکارپیرشده،چوپان دروغگوعزیزشده،شنگول ومنگول گرگ شدن،کوکب حوصله مهمون رونداره،کبری تصمیم گرفته دماغشوعمل کنه،روباه وکلاغ دستشون تویه کاسه اس،حسنک گوسفنداش روول کرده تویه شرکت آبدارچی شده،شیرین خسرووفرهادوپیچونده وبادوست پسرش رفته اسکی،رستم اسبش روفروخته یه موتورخریده وبااسفندیارمیرن کیف قاپی.

واقعا چه برسرایران وایرانی آمده؟!!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید