بسمه تعالی

در حدیث می فرماید : بالاتر از هر نیکی ، نیکی هست تا هنگامی که انسان در راه خدا به شهادت برسد ، پس هیچ نیکی بالاتر ازشهادت نیست . بر آن شدم تا عکس دوستان شهیدم را در این وبلاگ بگذارم تا گامی در شناخت آن یاران واصل بردارم . شاید خداوند به ما هم توفیق شهادت فی سبیل الله عطا کند . فعلا تصویر دوست شهیدم سعید را که با او عقد اخوت خوانده بودم برای عاشقان خمینی کبیر به نمایش میگذارم .