امام علی علیه السلام می فرماید:

من تذکر بعداالسفراستعد

کسی که به یاد سفرطولانی آخرت باشدخودراآماده می سازد.

نهج البلاغه ترجمه دشتی حکمت۲۸۰