بسم الله الرّحمن الرّحیم

شهادت جانسوزپنجمین

اخترتابناک ولایت اباجعفر

محمدبن علی علیه السلام

رابه پیشگاه مقدس امام عصر(عج)ورهبرمعظم انقلاب

آیت الله خامنه ای وعموم شیعیان جهان تسلیت می گوییم۰

*********************

امام باقر علیه السلام فرمود:پدرم پدرم سفارش کرد:باپنج کس همنشینی ورفاقت نکن حتی دربین راه:۱-فاسق،که ترابه یک لقمه بلکه کمتر می فروشد۰گفتم:پدرجان!کمترازلقمه چیست؟فرمود:به طمع لقمه ای که به آن هم نمی رسد۲- بخیل،ز‌ِ‌‌‌ یرادرسخت ترین مواقع احتیاج مالش راازتودریغ می کند.۳-دروغگو،که چون سراب،دوررانزدیک ونزدیک رادور می نماید.۴-احمق،که گاهی می خواهد نفع برساندضرر می زند.۵-کسی که باخویشان خود ناسازگاری می کند،که خدا اورادرسه جای قرآن لعنت کرده است۰‌(نصایح/آیت الله مشکینی/ص۲۳۲)