السلام علیک یاصاحب الزمان

درتمنای نگاهت بی قرارم تابیایی          من ظهورلحظه هارامی شمارم تابیایی 

خاک لایق نیست تابه رویش پاگذاری      درمسیرت جان فشانم گل بکارم تابیایی